w Białymstoku
Reklama
Tu może być Twoja reklama


Zarząd

Zarząd

       1. Tadeusz Szymańczyk – Prezes Zarządu

        2. Piotr Korol – Zastępca Prezesa Zarządu

3.Dorota Stępniak – Członek Zarządu