w Białymstoku
Reklama
Tu może być Twoja reklama


Zjazd Przedstawicieli

Informujemy że decyzją Zarządu Zjazd Przedstawicieli odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022roku.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Spółdzielni zrzeszonych w Związku do uczestnictwa.