w Białymstoku
Reklama
Tu może być Twoja reklama


Tęcza spółdzielczości COOP Spółdzielczość

Strona główna

Witamy na stronie Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku

Związek Rewizyjny którego początki datowane są na 1993 rok do chwili obecnej z powodzeniem realizuje swoją misję dla której został powołany zrzeszając 73 Spółdzielnie Mieszkaniowe z obszaru woj.podlaskiego i woj.warmińsko-mazurskiego.

Cele jakie realizujemy w naszej działalności to:

  • badania lustracyjne

  • szkolenia,instruktaż,doradztwo

  • porady prawne

  • inicjowanie i rozwijanie współpracy między spółdzielniami

    Ważnym obszarem naszej aktywności jest także reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów władzy,administracji państwowej i samorządowej.

Pomoc Związku oferowana zrzeszonym spółdzielniom w realizacji ich zadań statutowych polega na:

– rzetelnym przekazie informacji o zmieniających się uwarunkowaniach prawnych, finansowych i technicznych

– doradztwie i konsultacjach

W dniu 1 lipca 2014 r. aby wzmocnić nasz przekaz kierowany do najważniejszych organów Państwa , podpisaliśmy porozumienie o wzajemnej współpracy dla potrzeb spółdzielczości mieszkaniowej z 12 związkami rewizyjnymi zrzeszającymi spółdzielnie mieszkaniowe z terenu całego kraju.

 

 

Ze spółdzielczym pozdrowieniem

Tadeusz Szymańczyk – Prezes